Op de hoogte blijven van onze evenementen en feesten?
  

HISTORIE

Gendtse Optochtcommissie de Carrousel

 

OPRICHTING

18 november 2001 nam Jos Kersten (Prins Jos De La Rose) na zijn prinsenschap het initiatief om -ter vervanging van de dagoptocht - een verlichte avondoptocht te organiseren. Na een week van vergaderen met de Gentenarren, Waskniepers en het voormalige optochtbestuur werd besloten een geheel nieuw bestuur op te richten.

Met de krachtenbundeling en bestaande kennis van het bestaande en nieuwe bestuur werd 4 weken na dato de verlichte optocht een feit. Het scenario was klaar en het werk kon beginnen, 10 februari 2002 hadden we de eerste verlichte avondoptocht in Gendt.

De spanning binnen het bestuur was groot, gezien het grote aantal deelnemers dat zich hiervoor aanmeldde.

Het succes en de positieve reacties hebben het bestuur ervan overtuigd om het op deze manier voort te zetten en er volledig voor te gaan.

 

DE VLINDER
In 2010 heeft voorzitter Jos Kersten, uit handen van de burgemeester van Lingewaard, de heer Harry de Vries, de orde van de Vlinder ontvangen, vanwege zijn initiatief tot de organisatie van de Gendtse Verlichte Optocht, dat inmiddels is uitgegroeid tot een bekend regionaal evenement.

De tekst van de bijbehorende oorkonde luidt:

“Deze eer en onderscheiding is er een om met jullie te delen,

want alle mensen, die op welke wijze dan ook, hun bijdrage leveren aan onze optocht hebben ervoor gezorgd dat Jos dit initiatief kon ontplooien.”

Wij zijn er dan ook zeer trots op dat ze samen deze officiële waardering hebben ontvangen.

 

Jarenlang heeft Jos Kersten, samen met Marja Rooding, John Schennink en vele vrijwilligers zich ingezet om de Gendtse Verlichte Carnavalsoptocht tot een groot succes te maken.

In december 2011 hebben Jos en Marja aangegeven met hun activiteiten voor de Optochtcommissie te willen gaan stoppen. Tot grote opluchting zijn de Gentenarren er in geslaagd om een goed team samen te stellen om de activiteiten voort te zetten. John Schennink blijft wel nauw betrokken bij de organisatie. Jos en Marja, bedankt voor het initiatief en de jarenlange inzet.

 

OPTOCHTCOMMISSIE
Vanaf januari 2012 bestond de optochtcommissie uit Nico Jansen, Jolanda Jansen, Wim Boerboom, Jan Roelofs, John Schennink, Theo Rutten en Riki Kerkman.

 

Na zeven jaar actief te zijn geweest voor de Optochtcommissie hebben Jan en Jolanda begin 2018  aangegeven te willen gaan stoppen met hun activiteiten. We bedanken hun voor de jarenlange inzet om van de Verlichte Optocht in Gendt ieder jaar weer een succesvol evenement te maken.

 

Nieuwe ORGANISATIE (vanaf september 2019)

Nico Jansen (voorzitter / route en veiligheid)

Esther Boerboom (secretariaat)

Wim Boerboom (technische commissie / route en veiligheid)

Antoine Boerboom (route en veiligheid)

Guus Lippmann (penningmeester)

John Schennink (contact bouwers)

Ingrid Ebben (jury)

Dick Weideveld (jury)

 

Verder hebben we een flink aantal vrijwilligers die het mede mogelijk maken een optocht te organiseren. Hierbij te denken aan de verkeersregelaars die zorg dragen voor een veilig verloop van de optocht, de juryleden die via een uitgebalanceerd punten systeem bepalen welke deelnemers de prijzen in ontvangst mogen nemen en de EHBO-ers om ons te ondersteunen in geval van persoonlijke ongelukken.

 

SPONSOREN

Dank aan alle sponsoren!

Voor het grootste deel van onze inkomsten zijn we afhankelijk van de welwillende en ons een warm hart toedragende sponsoren. Zonder hen heeft de optocht geen bestaansrecht.