Op de hoogte blijven van onze evenementen en feesten?

De Senaat

De doelstelling van de Senaat is het bewaken en in stand houden van de historie en carnavalscultuur van Carnavalsgezelschap De Gentenarren (“het Gezelschap”) in het bijzonder en het Gendtse carnaval in het algemeen.
 
De leden van de Senaat hebben zich verdienstelijk gemaakt voor het Gendtse carnaval en willen hun ervaring en hun wijsheid in kunnen blijven zetten ten behoeve van het Gezelschap. 

Een van de belangrijke taken die de Senaat op zich heeft genomen is het inrichten en beheren van een historisch archief van de Gentenarren. Het historisch archief zal onder andere de volgende zaken herbergen:

 • Alle onderscheidingen van prinsen, jubilea en groeperingen
 • Alle Durslagen
 • Foto archief
 • Video archief
 • Diverse artikelen

Onze Senatoren 

 • Annelies Hendriksen  
 • Jos Aarntzen 
 • Jos Kuijer
 • Bas Hulshof (Preases)
 • Willy Rosmulder
 • André Hetem

" ‘t waorum van ‘n senaot is um lede die goed en veul wèrruk hebbe gedaon vur de Narre bi’j de stichting te houwe as ze stoppe met de neus aon ’t venster te staon. Zo kunne de Narre blieve profitiere van hun ervaoring en wiesheid "